Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

1 θέση ΔΕΠ στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Θράκης

Στο αριθ.1259/30 Δεκεμβρίου 2011 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας  (1) θέσης  Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος  Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης  και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά με έμφαση την επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι 23  -  4  -  2012,  αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Β. Σοφίας 12, 67100 ΞΑΝΘΗ, τηλ. 2541079110, 2541079108
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου