Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ 5 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ


ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΙ,ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ.. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού – Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (δομές «Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» και «Παιδικών Σταθμών») της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά, που εδρεύει στο Λαγκαδά, Χρ. Σμύρνης 29

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες

Κάντε κλικ εδώ για:
3) παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου