Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών-1 θέση Διευθυντή ΚΕΚ, 1 θέση Διευθυντή Κατάρτισης, 1 θέση Συντονιστή Ενεργειών Κατάρτισης, θέσεις Διοικητικού προσωπικού

Προς: Το Προσωπικό του Ψ.Ν.Α.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Κ.Ε.Κ.) ΤΟΥ Ψ.Ν.Α.

Σύμφωνα με την αριθμ. 9.16031/Οικ.3.2815 Κοινή Υπουργική
Απόφαση(Φ.Ε.Κ. 1999/15-9-2009) απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη
λειτουργία του Κ.Ε.Κ. του Νοσοκομείου, είναι η στελέχωση του με το ακόλουθο
προσωπικό:
  •  Διευθυντής Κ.Ε.Κ.
  • Διευθυντής Κατάρτισης
  • Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης
  •  Διοικητικό Προσωπικό
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
όπως υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως 30 Απριλίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με το Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Ψ.Ν.Α. στα τηλ. :
2132054155, 2132054248, 2132054257, 2132054148 .

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου