Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

1 θέση Εποχικού Προσωπικού στη ΔΕΠΠΑ Θέρμης(2μηνο)

                                                      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

 ύστερα από την υπ’ αριθ. 53/2012 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει
προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ειδ. Ιε΄ του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ
Α/234/28-12-2009), με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του
Ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ή εποχικές ή πρόσκαιρες
ανάγκες.
Το εν λόγω προσωπικό συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, θα προσληφθεί με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συντήρηση των αρδευτικών – ποτιστικών δικτύων των
γηπέδων πρασίνου και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση των “Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους”, με τα αντίστοιχα προσόντα:.........

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Υποβολή αιτήσεων από 22/03/2012 έως και 28/03/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου