Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

1.020 θέσεις Κοινωφελούς Εποχ. Προσωπικού σε 5 Συμπ/ντες Φορείς του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) Ν. Ροδόπης

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας – Π.Ε. Ροδόπης

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1.20191/οικ.6.4463/ 30-12-2011 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


με την υπ' αριθμ. ΚΟΧ 6.106/1/2012 ανακοίνωση, την πρόσληψη 1.020 ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο Νομό Έβρου σε συνεργασία με τους Δήμους Κομοτηνής, Μαρώνειας-Σαπών, Αρριανών, Ιάσμου και της Περιφερειακής Ενότητας της Ροδόπης (Συμπράττοντες Φορείς).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της υπ’ αριθμόν ΚΟΧ 6.106/1/2012 σε τοπικές εφημερίδες.Κατεβάστε την αίτηση (αρχείο word)
Κατεβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο word)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου