Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

13 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην Η΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Κέρκυρα)

 Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του 2ου υποέργου «Επανέκθεση Συλλογών Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας» του έργου με κωδ. 2012ΣΕ01480003 «Εκσυγχρονισμός και Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας» (ΕΣΠΑ).

                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩ ΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Εκσυγχρονισμός και Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας», του 2ου υποέργου «Επανέκθεση Συλλογών Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας»(ΕΣΠΑ) για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου.
 
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1
ΠΕ Αρχαιολόγων
Δύο (2)

2
ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων
Ένας (1)

3
ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων)
Ένας (1)
Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας
4
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Δύο (2)
5
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης
Ένας (1)

6
ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες
Έξι (6)

   Υποβολή ΑιτήσεωνΑπό: 26/03/2012 έως: 30/03/2012

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου