Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

15 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Ιωαννιτών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2012
 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
103
Δήμος Ιωαννιτών
Ιωάννινα
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
8 μήνες
5
104
Δήμος Ιωαννιτών
Ιωάννινα
ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (απορριμμάτων)
8 μήνες
10

 ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!
Πληροφορίες: 2651064107 
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 22/03/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου