Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

15 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη Ε' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Πελοπόννησος)

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του μεγάλου έργου «Σύμβαση
παραχώρησης Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση
του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη».
                                                              Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο του μεγάλου έργου
(ΕΣΠΑ) << Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα – και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη
>> για χρονικό διάστημα τριών ( 3 ) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι του
τέλος του έργου.
1. Δύο (2) ΠΕ Αρχαιολόγους
2. Ένα (1) ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και
ανάδειξη μνημείων.
3. Δώδεκα (12) ΥΕ Ειδικευμένους Εργάτες

Υποβολή αιτήσεων  από 26-03-12 έως 30-03-12.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου