Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Δήμος Πολύγυρου Ν.Χαλκιδικής-16 θέσεις Υδρονομέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
                                                              ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

ΑΔΑ: Β4ΒΟΩΞΜ-4ΘΠ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους
που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 28/03/2012
έως την 03/04/2012 στο Γραφείο 8 του Δημοτικού καταστήματος Πολυγύρου, τις
ώρες από 08.00 -15.00.
1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 13/2012 απόφασή του(ορθή
επανάλληψη), καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Υδρονομείς άτομα 16, εκ των οποίων:
α)Για τη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων

  •  Έξι (6) άτομα με πεντάμηνη σύμβαση
  •  Ένα (1) άτομο με επτάμηνη σύμβαση
β)Για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα
  •  Δύο (2) άτομα με επτάμηνη σύμβαση
γ)Για τη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας
  •  Πέντε (5) άτομα με επτάμηνη σύμβαση
δ)Για τη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου
  •  Δύο (2) άτομα με επτάμηνη σύμβαση
2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 13/2012 απόφασή του(ορθή
επανάλληψη) την αρδευτική περίοδο από 01.05.2012 έως 30.11.2012.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου