Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

ΤΞΓΜΔ Ιονίου Πανεπιστημίου: 1 θέση ΔΕΠ - Τεχνική Μετάφραση από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά

ΤΞΓΜΔ: Μια θέση ΔΕΠ - Τεχνική Μετάφραση από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά

Ημερομηνία έναρξης: 08-03-2012
Ημερομηνία λήξης: 08-05-2012


Συντάκτης: Συνεργάτης Φορέα
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Τελευταία ενημέρωση: 08-03-2012 13:44


Περιλαμβάνεται συνημμένο: Αρχείο PDF  

Ενημέρωση: 08/03/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 08 Μαϊου 2012 [Πρώτη δημοσίευση: 28/02/2012]


Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην συνεδρίασή της 9η/01-06-2011, λαμβάνοντας υπόψη την από 24-05-2011 αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Μετάφραση από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά με δυνατότητα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών Η/Υ στη Μετάφραση».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η Πρύτανις του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή - Παπασαλή


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΦΕΚ 153/13-02-2012, τ. Γ΄
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Μετάφραση από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά με δυνατότητα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών Η/Υ στη Μετάφραση».

Γραμματεία Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Μέγαρο Καποδίστρια, Καποδιστρίου 15, 491 00 Κέρκυρα, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Σταματέλα Πρεντουλή τηλ.: 26610-87223 και κ. Ερμιόνη Βλάχου τηλ. 26610-87222).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 8 Μαΐου 2012, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Καθηγητής Γεώργιος Κεντρωτής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου