Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Δήμος Φαρσάλων 20 θέσεις εργατών

                                                            Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
O Δήμαρχος Φαρσάλων Kαραχάλιος Αριστομένης , σύμφωνα με την αριθμ. 27/2012 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ,ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη είκοσι (20) εργατών ,ειδικότητας
Γενικών καθηκόντων ΥΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2)
μηνών, για την κάλυψη άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών, σύμφωνα με το Ν.2738/1999.(Φ.Ε.Κ.180/Α/ 9-9-99).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο προσωπικού από 12- 3-2012 μέχρι 21 -3-
2012 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνοι κ. Γκούνη και κ. Γαλανόπουλος τηλέφωνα
επικοινωνίας 24913-50120,24913-50123).
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου