Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 2.340 ατόμων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Με απόφαση της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων και περιοδικών αναγκών 2.340 (δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στην ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.».
Οι συμβάσεις εργασίας θα έχουν διάρκεια από 4 (τέσσερις) έως 8 (οκτώ) μήνες σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Κλάδοι                           Αριθμός ΕΣΟΧ          Έναρξη            Διάρκεια Σύμβασης
Εσωτερική Εκμετάλλευση 408                      01.03.2012                    8μηνο
Διανομή                              482                      01.03.2012                    8μηνο
Διαμετακόμιση                    13                       01.03.2012                    8μηνο
Οδηγοί                                 5                         01.03.2012                    8μηνο
Εσωτερική Εκμετάλλευση  0                         01.06.2012                    4μηνο
Διανομή                               54                       01.06.2012                    4μηνο
Διαμετακόμιση                     0                        01.06.2012                    4μηνο
Οδηγοί                               39                         01.06.2012                   4μηνο
Εσωτερική  Εκμετάλλευση 465                     01.07.2012                   8μηνο
Διανομή                               760                     01.07.2012                   8μηνο
Διαμετακόμιση                      53                     01.07.2012                   8μηνο
Οδηγοί                                  61                      01.07.2012                  8μηνο
Η συνολική δαπάνη ύψους 25 εκατ. Ευρώ, που θα προκληθεί από την συγκεκριμένη ενέργεια καλύπτεται από ίδια έσοδα της επιχείρησης και δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου