Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΔΕΗ - 27 θέσεις στη Δ/νση Πωλήσεων για όλη την Επικράτεια(8μηνα)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2012 
 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
 Ανακοινώνει
Εμπορία
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) ανά την επικράτεια, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσιακή Μονάδα
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
500
Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης
Θεσσαλονίκη
ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
8 μήνες
4
501
Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης
Θεσσαλονίκη
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
2
502
ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας
Καβάλα
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
1
503
ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κατερίνης
Κατερίνη
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
1
504
ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Πολυγύρου
Πολύγυρος
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
1
505
ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών
Ν. Μουδανιά
ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
8 μήνες
1
506
ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κοζάνης
Κοζάνη
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
1ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσιακή Μονάδα
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
507
ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Πτολεμαίδας
Πτολεμαίδα
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
1
508
ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής
Κομοτηνή
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
1
509
ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Ορεστιάδας
Ορεστιάδα
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
1
510
ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας
Πάτρα
ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
8 μήνες
2
511
ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας
Πάτρα
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
1
512
ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Λευκάδας
Λευκάδα
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες
8 μήνες
1
513
ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Άργους
Άργος
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες
8 μήνες
1
514
ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ναυπλίου
Ναύπλιο
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
1
515
ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Φιλιατρών
Φιλιατρά
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
1
516
ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λαμίας
Λαμία
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
2
517
ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Ηρακλείου
Ηράκλειο
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
1
518
ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου
Αγ. Νικόλαος
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
1
519
ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου
Ρέθυμνο
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
1
520
ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω
Κω
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
1


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!
 Υποβολή αιτήσεων από 27.03.2012 έως και 05.04.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου