Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΔΕΗ - 28 θέσεις στη Δ/νση Πωλήσεων για τον νομό Αττικής(8μηνα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσιακή Μονάδα
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
500
Κλάδος Πωλήσεων Αττικής
Αθήνα
ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
8 μήνες
14
501
Κλάδος Πωλήσεων Αττικής
Αθήνα
ΔΕ
Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες)
8 μήνες
14


 ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!
 Υποβολή αιτήσεων από 27.03.2012 έως και 05.04.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου