Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

2 θέσεις ΔΕΠ στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στo ΦΕΚ 172/14-2-2012 (Τεύχος Γ') δημοσιεύτηκε η προκήρυξη των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

- Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική"
- Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διεθνές Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 30 Απριλίου 2012.
Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 210-8203 107.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου