Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

2 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ΔΗ.Κ.Ε. Ωραιοκάστρου


για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Δομές Παιδικός Σταθμός Λητής και Παιδικός Σταθμός Ωραιοκάστρου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου, που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου
(η απασχόληση
αφορά στον Παιδικό Σταθμό Ωραιοκάστρου)
Ωραιόκαστρο
ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου
Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31­8-2012, με δυνατότητα παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί και σε καμία περίπτωση για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο της διάρκειας της άδειας κύησης-τοκετού και μητρότητας της ήδη απασχολούμενης στο πρόγραμμα υπαλλήλου.
1
102
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου
(η απασχόληση
αφορά στον Παιδικό Σταθμό Λητής)
Ωραιόκαστρο
ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου
Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31­8-2012, με δυνατότητα παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί και σε καμία περίπτωση για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο της διάρκειας της άδειας κύησης-τοκετού και μητρότητας της ήδη απασχολούμενης στο πρόγραμμα υπαλλήλου.
1


pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/ 2012
pdf Παράρτημα
doc Έντυπο Αίτησης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου