Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

3 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Θεσσαλονίκη)

Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
για την εκτέλεση αναστηλωτικών εργασιών στο έργο: «Αποκατάσταση – στερέωση του Βυζαντινού
Λουτρού στη Θεσσαλονίκη» ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.
                                                                  Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη Τεχνιτών Υψηλής Εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών στο έργο: «Αποκατάσταση – στερέωση του Βυζαντινού Λουτρού στη Θεσσαλονίκη» ενταγμένο στο ΕΣΠΑ., για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.
        ΕΙΔ ΙΚΟΤΗΤΑ                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ               ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών
(για αναστηλωτικές και ανασκαφικές εργασίες) 3                                         Θεσσαλονίκη


Υποβολή αιτήσεων από 26-3-2012 έως 30-3-2012
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου