Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

4 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Στάγειρα)

 Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου
(ΕΣΠΑ) «Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου των Μεσαιωνικών
Σιδηροκαυσίων στα Στάγειρα Χαλκιδικής».
                                                     Ανακοινώνουμε
Την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα δυο (2)
μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 21.03.2012 έως 27.03.2012
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου