Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας-50 θέσεις με πρόγραμμα κοινοφελούς απασχόλησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 27.1003 / 1 / 2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 Η EΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 
Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Πενήντα (50) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Κορινθίας στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Συμπράττων φορέας
Δήμος Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
5 μήνες
7
102
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΠΕ ή ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
(Φυτικής Παραγωγής)
5 μήνες
1
103
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
15
104
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ)
YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
5 μήνες
7
105
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ)
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
5 μήνες
1
106
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
5 μήνες
7
107
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΠΕ ή ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
5 μήνες
1
108
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
5 μήνες
11

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου