Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

610 θέσεις εργασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά εξακοσίων δέκα (610) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας
ΔΕ Οδηγών Τρικύκλων
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και Φορτηγών Οχημάτων Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας
ΔΕ Οδηγών Ρυμουλκών Οχημάτων Καθαριότητας
ΔΕ Χειριστών Φορτωτών
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
ΔΕ Τεχνιτών Ελαστικών
ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
ΔΕ Οξυγονοκολλητών
ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων
ΔΕ Λιπαντών - Πλυντών Αυτοκινήτων
ΔΕ Εφαρμοστών Τορναδόρων
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο γραφείο 331, στον τρίτο όροφο του κτιρίου Γ του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου (Βασ. Γεωργίου Α 1, Τ.Κ. 546 40) μέχρι και 28/3/2012 και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο Δήμο Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου