Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Στελέχωση του Δημοσίου Φορέα Υδρογονανθράκων (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων - ΕΔΕΥ Α.Ε.) - 7 ΘΕΣΕΙΣ

Προκήρυξη - Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων
πλήρωσης επτά (7) θέσεων – μελών του (Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής (Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε)
Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε την πλήρωση επτά (7) θέσεων – μελών του &ιοικητικού
Συμβουλίου στην Ελληνική &ιαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (Ε&ΕΥ ΑΕ) ,
ως εξής :
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα :
Να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την
επαγγελματική-διοικητική τους ικανότητα και να διαθέτουν γνώση και
εμπειρία στον ενεργειακό τομέα και κατά προτίμηση στον τομέα της
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σύμφωνα και με τις
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 146 του ν.4001/2011.............
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου