Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

9 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Καστοριά)

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Βορειοδυτικού τμήματος του Οχυρωματικού Περιβόλου της Διοκλητιανούπολης».
        
                            Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα ανάλογα με την ειδικότητα με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
16Η ΕΒΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΙΣ
16Η ΕΒΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου

 Υποβολή αιτήσεων από 29/03/2012 έως και 04/04/2012.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου