Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Υπεύθυνος Συντήρησης Παραγωγικής Εγκατάστασης στο εργοστάσιο της APIVITA - Μαρκόπουλο Αττικής

Η APIVITA
Με την ολοκλήρωση του προτύπου βιοκλιματικού
εργοστασίου της στο Μαρκόπουλο Αττικής
 Ζητά
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο ΑΕI, Μηχανολόγου / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
  • Απαραίτητες Μεταπτυχιακές Σπουδές
  • Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε θέση Υπευθύνου Συντήρησης Ηλεκτομηχανολογικού Εξοπλισμού βιομηχανικής μονάδας. Επίβλεψη εγκατάστασης, θέση σε λειτουργία και set up νέας γραμμής παραγωγής κατά προτίμηση σε βιομηχανία παραγωγής  καλλυντικών ή φαρμάκου
  • Διοικητικές ικανότητες-Ομαδικότητα-Οργανωτικότητα-Άνεση επικοινωνίας
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  και επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης γλώσσας
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση Η/Υ και πληροφοριακών συστημάτων ERP
H εταιρεία προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης όπως επίσης ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών το οποίο περιλαμβάνει βασικό μισθό ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου, Βonus, Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης, φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
Τηλέφωνα και διεύθυνση επικοινωνίας:
ΑPIVITA AE
Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων
( κωδ.θέσης ΥΣ )
Κωλέττη 3 - Μεταμόρφωση Τ.Κ. 14452 Τ.Θ. 52010
Τηλ. 210 2854430,
Fax. 210 2843580

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου