Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Στελέχωση Θέσεων Εργασίας Επιθεωρητών στα ΕΛΤΑ

Με την 112/8310/21 02 12 απόφαση του διευθύνοντος Συμβούλου ΕΛΤΑ, συστάθηκαν θέσεις Επιθεωρητών και καθορίσθηκε μεταξύ άλλων η διαδικασία στελέχωσης, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητές, καθώς και το σύστημα αμοιβών τους.
Για την στελέχωση των κενών θέσεων εργασίας επιθεωρητών, προκηρύσσονται :
1. Αττικής Αθήνα 11
2. Πειραιά και Αιγαίου
Πειραιάς 1
3. Μακεδονίας και Θράκης
Θεσσαλονίκη 2
4. Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας
Λάρισα 3
5. Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας (και Νήσου Κέρκυρας )
Ιωάννινα 3
6. Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Πλην Νήσου Κέρκυρας)
Πάτρα 3
7. Κρήτης
Ηράκλειο 1

Όλοι οι επιλεγόμενοι για τις εν λόγω θέσεις θα υπογράψουν ετήσιο Σύμφωνο Στόχων με τη διοίκηση, στο οποίο θα καθορίζονται οι στόχοι, που δεσμεύονται να υλοποιήσουν ανά έτος.
Στο πλαίσιο θέσπισης κινήτρων, τα οποία βασίζονται στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, που θέτει η διοίκηση του ΕΛΤΑ, καθορίστηκαν με απόφαση του διευθύνοντος Συμβούλου, το επίδομα για τη θέση εργασίας Επιθεωρητή, καθώς και το bonus, το οποίο χορηγείται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης του βαθμού επίτευξης του Συμφώνου Στόχων.
Οι απαιτήσεις από κάθε θέση είναι υψηλές, ανάλογες του σημαντικού της ρόλου και καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι στον ΕΛΤΑ, που έχουν τις απαραίτητες δυνατότητες, γνώσεις και εμπειρίες να ανταποκριθούν στην πρόσκληση και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα γενικά, ειδικά και συνεκτιμώμενα προσόντα συμμετοχής των υπαλλήλων αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα περιγραφής θέσεων Επιθεωρητή

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι δικαιούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην προκήρυξη για μέχρι τρεις (3) θέσεις εργασίας, με σειρά προτίμησης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν με συστημένη επιστολή, αίτηση συμμετοχής, μαζί με βιογραφικό σημείωμα, στην Δ\ΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Τομέα διαχείρισης και Αξιοποίησης Ανθρώπινου
 δυναμικού, Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ, μέχρι την 14-03-12.
Όσοι θα μετακινηθούν εκτός έδρας για να παραστούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, δικαιούνται μία (1) ημέρα άδεια με αποδοχές δύο (2) ημέρες όσοι μετακινούνται από νησιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου