Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Κάλυψη των αναγκών σε Ιατρούς Εργασίας στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του ΟΤΕΚ και την Κεντρική Υπηρεσία

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προκειμένου να προβεί σε Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την εξεύρεση Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Κάλυψη των αναγκών σε Ιατρούς Εργασίας στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του ΟΤΕΚ και την Κεντρική Υπηρεσία», όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ.159/99, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π) ή μεμονωμένων Ειδικών Ιατρών Εργασίας, των καθηκόντων του Ιατρού Εργασίας.

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.545,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το διάστημα από την επομένη της κατακύρωσης και για ένα έτος.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) ή μεμονωμένοι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας, όπως προβλέπονται στο Π.Δ 17/96 και στο Ν.3996/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως κλειστές προσφορές στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΤΕΚ, 4ος όρ., Γραφείο Πρωτοκόλλου, Δραγατσανίου 4, Αθήνα.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κεντρική Υπηρεσία του O.Τ.Ε.K., - Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 7ος όρ., κα Κεφαλά Νέλλη 210-32.33.625, Δ/νση: Δραγατσανίου 4, Αθήνα, ή στην ιστοσελίδα του ΟΤΕΚ

Ο Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012, ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του O.Τ.Ε.K., από την αρμόδια Επιτροπή, Δ/νση: Δραγατσανίου 4, 105 59 Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου