Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού

Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ –
ΕΚΠΑ - Κρίση Αλμυρότητας του Μεσσηνίου: η μεγαλύτερη περιβαλλοντική διαταραχή της
Μεσογείου και οι επιπτώσεις της στο βιόκοσμο» η οποία εντάσσεται στην Κατηγορία
Πράξεων «ΘΑΛΗΣ - Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου
από το εξωτερικό» με Συντονιστή τον κ. Βασίλειο Καρακίτσιο στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ζητούνται άτομα για την
ερευνητική υποστήριξη των έργων.

Η Πράξη ΘΑΛΗΣ: Κρίση Αλμυρότητας του Μεσσηνίου: η μεγαλύτερη
περιβαλλοντική διαταραχή της Μεσογείου και οι επιπτώσεις της στο βιόκοσμο, υλοποιείται
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)
και Εθνικών πόρων.
Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 01/01/2012
έως 30/09/2015.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου