Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Θέση Γιατρού εργασίας στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ν.Π.Ι.Δ.) ενδιαφέρεται να αναθέσει τα καθήκοντα γιατρού εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ, τις διατάξεις του ν. 1568/1985 και των προσαρμοστικών διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού. Καλούνται όσοι έχουν τα προσόντα του γιατρού εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1568/1985 όπως ισχύει και ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα καθώς και τις οικονομικές απαιτήσεις τους για τουλάχιστον 75 ώρες απασχόλησης ετησίως. Θα ληφθεί υπόψη προϋπάρχουσα εμπειρία.

Η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 13 Μαρτίου 2012 στην ακόλουθη διεύθυνση : Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού του Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00 στα τηλέφωνα : 2106597617-619-620.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου