Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Ένας Ιατρικός Επισκέπτης στην Εταιρία Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε. (Θράκη)

Η Εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε., αποκλειστική αντιπρόσωπος της
COLOPLAST A/S, ζητά:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Ηλικία έως 30 ετών
Ευχάριστη προσωπικότητα , ανεπτυγμένη
ικανότητα επικοινωνίας , πνεύμα συνεργασίας
Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.


ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ :
Μισθός αναλόγων προσόντων  
Bonus   
Aυτοκίνητο
Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα
  
τηλ. 2310474299
Φαξ: 2311808399
Υπ’όψιν Διεύθυνσης Προσωπικού
Πληροφορίες στο www.coloplast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου