Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Δήμος Παγγαίου-15 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων

                                                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πρόσληψης δέκα πέντε (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παγγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Την 601/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών υπαλλήλων και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.23901/21-12-2011 Απόφαση
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου
                                                    Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού δέκα πέντε (15)
ατόμων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει στις Υπηρεσίες
Καθαριότητας, Τεχνικών Έργων του Δήμου λόγω των επερχόμενων εορτών του Πάσχα,
κατά τη διάρκεια των οποίων είναι ιδιαιτέρως αυξημένες και συγκεκριμένα:
1. Δύο (2) ΔΕ24 Ηλεκτρολόγοι
2. Ένας (1) ΔΕ28 Χειριστές Μηχ/των Έργων
3. Ένας (1) ΔΕ30 Υδραυλικός
4. Έντεκα (11) ΥΕ16 Εργάτες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά
δικαιολογητικά στο Δήμο Παγγαίου έως και 9 Απριλίου 2012.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου