Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

293 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους Ρόδου και Κω


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.120/1/ 2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα)
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Το Περιφερειακό ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. Δωδεκανήσου

                                                                    Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ενενήντα τριών (293) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Συμπράττων φορέας
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Παραγωγή νέας ομάδας καλλωπιστικών φυτών στα φυτώρια της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την φύτευση στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας
5 ΜΗΝΕΣ
6
102
Δράσεις Δασοπροστασίας
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕ Δασοφυλάκων
5 ΜΗΝΕΣ
4
103
Διαμόρφωση Πάρκου Βύρωνα ως Περιβαλλοντικό Πάρκο Άθλησης
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
5 ΜΗΝΕΣ
4
104
Διαμόρφωση Πάρκου Βύρωνα ως Περιβαλλοντικό Πάρκο Άθλησης
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ Φυσικής Αγωγής
5 ΜΗΝΕΣ
4
105
Ανάπλαση πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής της Ρόδου
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
5 ΜΗΝΕΣ
4
106
Αισθητική αναβάθμιση των πάρκων και πλατειών της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
5 ΜΗΝΕΣ
6
107
Αισθητική αναβάθμιση του αστικού πρασίνου του παραλιακού μετώπου της πόλης της Ρόδου
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
5 ΜΗΝΕΣ
8
108
Αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση παιδικής χαράς του κτηριακού συγκροτήματος  Τοπτσούμπαση  Αγά
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΥΕ Εργάτης Γενικών καθηκόντων
5 ΜΗΝΕΣ
2
109
Ευπρεπισμός των Οδικών Αξόνων Εισόδου – Εξόδου, καθώς και του Αστικού Οδικού Δικτύου της Πόλης και των Οικισμών της Ρόδου
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΥΕ Εργάτης Γενικών καθηκόντων
5 ΜΗΝΕΣ
44
110
Ανάπλαση κοινόχρηστων σχολικών χώρων και αναβάθμιση σχολικής κτιριακής υποδομής
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΥΕ Εργάτης Γενικών καθηκόντων
5 ΜΗΝΕΣ
20
111
Ανάπλαση κοινόχρηστων σχολικών χώρων και αναβάθμιση σχολικής κτιριακής υποδομής
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόμος
5 ΜΗΝΕΣ
6
112
Ανάπλαση κοινόχρηστων σχολικών χώρων και αναβάθμιση σχολικής κτιριακής υποδομής
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕ Ελαιοχρωματιστής
5 ΜΗΝΕΣ
10
113
Ανάπλαση, αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΥΕ Εργάτης Γενικών καθηκόντων
5 ΜΗΝΕΣ
25
114
Ανάπλαση, αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
5 ΜΗΝΕΣ
3
115
Ανάπλαση, αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕ Ελαιοχρωματιστής
5 ΜΗΝΕΣ
10
116
Παροχή Νοσηλευτικής Φροντίδας σε ηλικιωμένους που αποκλείονται από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής
5 ΜΗΝΕΣ
3
117
Παροχή πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
5 ΜΗΝΕΣ
1
118
Παροχή πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ Παιδαγωγός Ειδικής αγωγής
5 ΜΗΝΕΣ
1
119
Παροχή πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ Φυσικής Αγωγής
5 ΜΗΝΕΣ
1
120
Διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θεατρικής αγωγής, φυσικής αγωγής και μουσικής προπαιδείας σε παιδικούς σταθμούς και σε παιδότοπους του Ιδρύματος Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ Φυσικής Αγωγής
5 ΜΗΝΕΣ
1
121
 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θεατρικής αγωγής, φυσικής αγωγής και μουσικής προπαιδείας σε παιδικούς σταθμούς και σε παιδότοπους του Ιδρύματος Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου


ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ Καθηγητής Καλλιτεχνικών
5 ΜΗΝΕΣ
1
122
Διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θεατρικής αγωγής, φυσικής αγωγής και μουσικής προπαιδείας σε παιδικούς σταθμούς και σε παιδότοπους του Ιδρύματος Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ Εκπαιδευτικός  Μουσικός / ΤΕ ή ΔΕ Μουσικοδιδάσκαλος
5 ΜΗΝΕΣ
1
123
Υλοποίηση προγράμματος πρόσθετων εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά που διαβιούν στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος /ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος

5 ΜΗΝΕΣ
2
124
Υλοποίηση προγράμματος πρόσθετων εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά που διαβιούν στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών /  ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας

5 ΜΗΝΕΣ
2
125
Λειτουργία τμήματος για την ενίσχυση των μαθητών δημοτικού με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, από ειδικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ Παιδαγωγοί Ειδικής Αγωγής
5 ΜΗΝΕΣ
2
126
Λειτουργία τμήματος για την ενίσχυση των μαθητών δημοτικού με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, από ειδικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ Ψυχολογίας
5 ΜΗΝΕΣ
1
127
Λειτουργία τμήματος για την ενίσχυση των μαθητών δημοτικού με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, από ειδικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί – Κοινωνικής Εργασίας
5 ΜΗΝΕΣ
2
128
Υποστηρικτικές δράσεις της λειτουργίας Σταθμών Πρώτων Βοηθειών
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής
5 ΜΗΝΕΣ
2
129
Υποστηρικτικές δράσεις της λειτουργίας Σταθμών Πρώτων Βοηθειών
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕ Διασώστες / Πλήρωμα ασθενοφόρου
5 ΜΗΝΕΣ
2
02. Συμπράττων φορέας
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
130
Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης ΑμεΑ & Εργοδοτών
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕ Διοικητικού
5 ΜΗΝΕΣ
1
131
Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης ΑμεΑ & Εργοδοτών
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ Ψυχολόγος
5 ΜΗΝΕΣ
1
132
Λειτουργία υπηρεσίας ταξί για ΑμΕΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕ Οδηγός Δίπλωμα Γ’ ή Δ’ κατηγορίας
5 ΜΗΝΕΣ
2
133
Λειτουργία υπηρεσίας ταξί για ΑμΕΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

5 ΜΗΝΕΣ
1
134
Δράσεις για την προετοιμασία τυφλών, τετραπληγικών και παραπληγικών ατόμων για αυτόνομη διαβίωση
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
TE Εργοθεραπευτής 
5 ΜΗΝΕΣ
2
135
Δράσεις για την προετοιμασία τυφλών, τετραπληγικών και παραπληγικών ατόμων για αυτόνομη διαβίωση
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΤΕ Φυσικοθεραπευτής
5 ΜΗΝΕΣ
2
136
Δράσεις για την προετοιμασία τυφλών, τετραπληγικών και παραπληγικών ατόμων για αυτόνομη διαβίωση
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕ Κοινωνικοί Φροντιστές – Επιμελητές Πρόνοιας

5 ΜΗΝΕΣ
2
137
Δράσεις για την προετοιμασία τυφλών, τετραπληγικών και παραπληγικών ατόμων για αυτόνομη διαβίωση
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής
5 ΜΗΝΕΣ
2
138
Δράσεις για την προετοιμασία τυφλών, τετραπληγικών και παραπληγικών ατόμων για αυτόνομη διαβίωση
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Οικογενειακός Βοηθός)
5 ΜΗΝΕΣ
2
03. Συμπράττων φορέας
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
139
Πυροπροστασία – Πρόληψη φυσικών καταστροφών

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΕ Δασοφυλάκων
5 ΜΗΝΕΣ
1
140
Πυροπροστασία – Πρόληψη φυσικών καταστροφών

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας
5 ΜΗΝΕΣ
1
141
Πυροπροστασία – Πρόληψη φυσικών καταστροφών

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

5 ΜΗΝΕΣ
15
142
Πυροπροστασία – Πρόληψη φυσικών καταστροφών

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΕ Επόπτης Καθαριότητας

5 ΜΗΝΕΣ
2
143
Πυροπροστασία – Πρόληψη φυσικών καταστροφών

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΕ Οδηγός Δίπλωμα Γ’ ή Δ’ κατηγορίας 
5 ΜΗΝΕΣ
6
144
Καθαριότητα  Παραλιών & Κοινόχρηστων Χώρων
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας
5 ΜΗΝΕΣ
5
145
Καθαριότητα  Παραλιών & Κοινόχρηστων Χώρων
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

5 ΜΗΝΕΣ
60
146
Καθαριότητα  Παραλιών & Κοινόχρηστων Χώρων
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΕ Επόπτης Καθαριότητας

5 ΜΗΝΕΣ
8
147
Καθαριότητα  Παραλιών & Κοινόχρηστων Χώρων
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων

5 ΜΗΝΕΣ
2

 Υποβολή αιτήσεων από τις 2/4/2012 έως τις 11/4/2012.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου