Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Προσλήψεις προσωπικού σε προγράμματα και ερευνητικά έργα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Σε προσλήψεις ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες προγραμμάτων και ερευνητικών έργων θα προχωρήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Πρόκειται για τις παρακάτω προκηρύξεις:

- Προκήρυξη τριών θέσεων για τις ανάγκες του προγράμματος ''Λειτουργία και Ανάπτυξη Ενυδρείου Κρήτης Cretaquarium Θαλασσόκοσμος''

- Προκήρυξη τριών θέσεων Τεχνολόγου Ιχθυολόγου
- Προκήρυξη μιας θέσης Βιολόγου-Ωκεανογράφου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ''Βιολογία & Οικολογία Φυκών'' πρόγραμμα ''TOTAL''

- Προκήρυξη μιας θέσης Μεταπτυχιακού Υποτρόφου στα πλαίσια του προγράμματος ''BIOEXPLORE''

- Προκήρυξη μιας θέσης Τεχνικού στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ''ΕΥΑΓΟΡΑΣ (INTERREG,Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013)''

- Προκήρυξη μιας θέσης Βιολόγου μεταδιδακτορικού ερευνητή στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ''MEDISEH''

- Προκήρυξη μιας θέσης Βιολόγου στα πλαίσια του προγράμματος ''COCONET''
- Προκήρυξη μιάς θέσης πτυχιούχου Ιχθυολογίας (ΤΕ) για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος ''BioExplore''

Περισσότερες πληροφορίες στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.. Το πλήρες κείμενο των προκηρύξεων στην ιστοσελίδα του φορέα ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου