Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Eκπαιδευτές στο Κ.Ε.Κ. – ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.

Το Κ.Ε.Κ. – ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής του Λειτουργίας και με σκοπό την ανάγκη για συνεχή ανανέωση και εμπλουτισμό της τράπεζας των εκπαιδευτών του καθώς και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων με τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλουν μέχρι τις 23/04/2012 σχετικό βιογραφικό σημείωμα
μέσω της ιστοσελίδας του http://www.kek-elta.gr , για τα παρακάτω θεματικά πεδία :
1. Marketing Υπηρεσιών
2. Product Management Development
3. Διαχείριση Κρίσεων
4. Project Management
Η αξιολόγηση και η εγγραφή στον σχετικό πίνακα της τράπεζας εκπαιδευτών γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα τυπικά και επαγγελματικά προσόντα : Κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού ή πτυχιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στα ανωτέρω ή σε συναφή θεματικά πεδία, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα ανωτέρω θεματικά πεδία, πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ στην εκπαίδευση ενηλίκων, συγγραφική δραστηριότητα επαγγελματικού εκπαιδευτικού υλικού στα ανωτέρω θεματικά πεδία, γνώση και εμπειρία στη σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση καθώς και αριθμός μητρώου ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ. Ο Εκπαιδευτής επιλέγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εταιρείας και στη συνέχεια αφού υποβάλει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, με βάση το βιογραφικό του σημείωμα, υπογράφει την αντίστοιχη σύμβαση έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου