Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

1 θέση πτυχιούχου ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης για τη διοικητική διαχείριση ερευνητικού έργου

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ (ΝΠΙΔ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μιας (1) θέσης, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης για τη διοικητική διαχείριση του ερευνητικού έργου με τίτλο
“TheRAlead” –Από μόρια-στόχους σε οδηγούς φαρμάκων : Καινοτόμες θεραπευτικές ουσίες για την Αρθρίτιδα.

Απαιτούμενα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
- Καλή γνώση Αγγλικής
- Άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος
- 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε διοικητική διαχείριση σχετικών προγραμμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων.
Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Αλ. Φλέμιγκ 34, 16672 Βάρη, ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση fleming_admin@fleming.gr, Υπ’ όψιν Γραφείου Προσωπικού, έως και 06/02/12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου