Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Γιατρός εργασίας- τεχνικός ασφαλείας στην Κοζάνη

Το Γ. Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

Προκηρύσσει
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (γιατρός εργασίας- τεχνικός ασφαλείας), με κωδικό CPV 71317200-5, για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € ( δέκα πέντε χιλιάδες € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 2-2-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την Αρμόδια Επιτροπή.
Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι 1-2-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδια υπάλληλος: Α. Κουσίδου - τηλ.24610-67639, FAX:24610-67869.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου