Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
Περιγραφή της θέσης
Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων θα είναι αρμόδιος για την διαχείριση και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Κύριο καθήκον του θα είναι η παρακολούθηση, η διαχείριση και η ασφάλεια των εξυπηρετητών (servers) της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης που περιλαμβάνει διαδικασίες εγκατάστασης, διατήρησης και αναβάθμισης. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των αντίστοιχων μέτρων ασφάλειας για τη διασφάλιση της προστασίας των πληροφοριών.
Τυπικά Προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) [1] Πανεπιστημιακού τομέα ή ΕΑΠ ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Μάστερ στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων είναι επιθυμητός.
Τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση Άλλως αποδεδειγμένη 10ετή εργασιακή εμπειρία σε μεγάλους ή ιδιαιτέρων απαιτήσεων ασφάλειας οργανισμούς στο αυτό αντικείμενο με έμφαση στην ασφάλεια.
2 Συστατικές από προηγούμενη εργασία
Κύρια Καθήκοντα
Διαχείριση συστημάτων και δικτύωνΈλεγχος πληροφοριακών συστημάτων και αξιολόγηση της ασφάλειας και επάρκειάς τους Κατάρτιση και εφαρμογή Πολιτικής Ασφαλείας και συναφών διαδικασιών Εφαρμογή τεχνικών μετρών ασφάλειας Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών σε θέματα ασφάλειας
Ειδικές Γνώσεις (Υποχρεωτικά)
Unix / Linux System Administration (Debian disrtribution would be prefered) Apache web server administration Windows Active Directory Administration LDAP Administration Samba Administration Windows XP, Win7, Server 2003, Server 2008 administration
Επιθυμητά Προσόντα
WordPress and PHP securityMysql DB administrationWeb application optimizationWeb application securityJ2EE optimization and securiyΓνώσεις συστημάτων παρακολούθησης, διαχείρισης ασφάλειας υποδομώνΓνώσεις Penetration TestingΓνώσεις σε πρότυπα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (ISO 17799)Πιστοποίηση CISSP (Certified Information Systems Security Professional)Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστημάτων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα opengov.gr μέχρι 24 Ιανουαρίου 2012.
[1] Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυσικού ή Μαθηματικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου