Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

DATABASE DEVELOPER στον Χρυσό Οδηγό

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

DATABASE DEVELOPER
για την Διεύθυνση Πληροφορικής
   
                
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
Ο υποψήφιος θα ενταχθεί άμεσα το τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών ως Αναλυτής/Προγραμματιστής στη Διεύθυνση Πληροφορική.               

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Πτυχίο Πληροφορικής (ή συναφή κλάδου) βαθμίδας ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών σε περιβάλλοντα RDBMS κύρια με τεχνολογίες Microsoft (SQL SERVER).
 • Απαραίτητη καλή γνώση και εμπειρία σε: MS SQL Server/T-SQL, (Schema design, Stored procedures, Triggers, Reporting Services, Integration Services, κλπ)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων (για τους άνδρες υποψήφιους)

Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί :
 • Εξοικείωση με όρους και τεχνικές Object Oriented Design & Programming
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη με C#.NET
 • Windows Forms & ASP. NET Programming
 • Η εξοικείωση ή και η εμπειρία με έννοιες και διαδικασίες μηχανογραφημένου λογιστηρίου, ERP συστήματα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
 • Μισθό ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου
 • Πρόσθετη Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
 • Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση:
                                  
                                                 ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε.
                                         Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
                                     Μιχαλακοπούλου 184, Αθήνα Τ.Κ. 115 27
                                Fax: 210 9204172, E-mail: hr@yellowpages.gr  

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των Βιογραφικών Σημειωμάτων        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου