Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Υπεύθυνος γραφείου Ισότητας


Το ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη της θέσης του Υπεύθυνου Γραφείου Ισότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης Tns πράξης «Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Tns ΓΣΕΒΕΕ»
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων:6 Φεβρουαρίου 2012
Περισσότερες λεπτομερές σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα και την θέση εργασίας έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο www.imegsevee.gr  Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση οτο πλαίσιο του Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου