Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

1 θέση Π.Ε. Μηχανικού στο πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου «European Forest Fire Monitoring using Information Systems (EFFMIS)» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IVC, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:


Μία (1) θέση, διάρκειας εννέα (9) μηνών με αντικείμενο απασχόλησης την υποστήριξη και ανάπτυξη του οδηγού για τα Ευρωπαϊκά συστήματα πρόληψης και πρόβλεψης πυρκαγιών με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, επιμέλεια ενημερωτικού φυλλαδίου (newsletter) και υποστήριξη και ανάπτυξη του Εθνικού σχεδίου δράσης.

Η παραλαβή του τεύχους διακήρυξης όπου περιγράφονται διεξοδικά το αντικείμενο απασχόλησης και η διαδικασία συμμετοχής και επιλογής καθώς και η υποβολή των αιτήσεων το αργότερο μέχρι 09/02/2012 και ώρα 14:00 θα γίνεται από τη Γραμματεία της Ε.Ε. στην Κοζάνη (Πληροφορίες κ. Χρύσα Ιακωβίδου, τηλ.: 2461056440).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου