Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

5 Θεραπευτές στον ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης

Πλήρωση πέντε (5) θέσεων με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, στον ΟΚΑΝΑ, για την πράξη: «Αγωγή και προαγωγή της υγείας των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών» - Υποέργο 2 : «Λειτουργία Υπηρεσίας «Δουλειά στο Δρόμο (Streetwork) στην Θεσσαλονίκη», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, οπότε και εκτιμάται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους στο υποέργο, και ως εξής:

Για την Θεσσαλονίκη
Του Κλάδου Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού:
- Δύο (2) θέσεις Θεραπευτών (Κοινωνιοθεραπευτών-Streetworkers) Π.Ε.ή Τ.Ε.
- Τρεις (3) θέσεις Θεραπευτών (Κοινωνιοθεραπευτών-Streetworkers) Δ.Ε. ή Υ.Ε.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
Α) Επαγγελματίες ψυχικής υγείας και συναφών κλάδων και/ή
Β) Αποθεραπευμένοι πρώην τοξικομανείς ,που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο από τα αναγνωρισμένα θεραπευτικά προγράμματα της χώρας (Ο.ΚΑ.ΝΑ., ΚΕ.Θ.Ε.Α, Ψ.Ν.Α, Ψ.Ν.Θ.) και όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Θα συνεκτιμηθούν η θεωρητική κατάρτιση, η θεραπευτική εμπειρία στον τομέα των εξαρτήσεων ή σε αντίστοιχες κοινοτικές δομές παροχής υπηρεσιών, τυχόν προυπηρεσία σε συναφές αντικείμενο καθώς και η γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαικής Ενωσης , κατά προτίμηση Αγγλικής, Γερμανικής ή Γαλλικής.
Οι υποψήφιοι για όλες τις θέσεις μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ, Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα, Για την ανακοίνωση / πρόσκληση : Πόλη : Θέση : (αναλυτικά η ειδικότητα)
κατά το χρονικό διάστημα από 8/2/2012 έως και 28/2/2012 όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 8/2/2012 ή που θα υποβληθούν μετά τις 28/2/2012 δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα στα τηλέφωνα 210-8898288, και 307 και ώρες 10:00 έως 13:00.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΟΚΑΝΑ για εξωτερικούς συνεργάτες στη Θεσσαλονίκη
Αίτηση υποψηφιότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου