Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

6 θέσεις ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι οι παρακάτω Σχολές και τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 5187)
- Μιας (1) επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση αρδευτικών δικτύων και συστημάτων υδατικών πόρων»
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 9475)
-Μιας (1) επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική»
-Μιας (1) αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Στοματολογία»
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 8120)
- Μιας (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική του Περιβάλλοντος»
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 8410-20-36)
- Μιας (1) επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Νοημοσύνη»
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 7650)
-Μιας (1) καθηγητή  πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών»
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1244/30-12-2011 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 26 Μαρτίου 2012.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες των παραπάνω Σχολών και των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου