Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Προϊστάμενος βάρδυας στην Αρτοβιομηχανία ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε


Η ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε., με ηγετική θέση στην Ελληνική Αγορά στην κατηγορία «συσκευασμένο ψωμί», με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων της και εγκαταστημένα τα Συστήματα Ποιότητας BRC, ISO 9001 και ISO 22000, επιθυμεί να προσλάβει:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΒΑΡΔΙΑΣ (Κωδ. Θέσης OPRS 0212)

H θέση προς κάλυψη, ανήκει στην Διεύθυνση Εργοστασίου, με έδρα το Κορωπί Αττικής.
Κύριες Αρμοδιότητες;

  • Εκτέλεση Ημερήσιου Προγράμματος και διαχείριση προσωπικού στη βάρδια του
  • Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος στην βάρδια του
  • Προγραμματισμός Βαρδιών
  • Διασφάλιση τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
Προφίλ υποψηφίου:
§  Πτυχίο ΤΕΙ ή Τεχνική Σχολή, σε συναφές αντικείμενο με την Βιομηχανική Παραγωγή
§  Εργασιακή εμπειρία τριών (3) έως πέντε (5) ετών σε θέσεις αντίστοιχης ευθύνης, κατά προτίμηση σε Βιομηχανία Τροφίμων
§  Εμπειρία σε διαχείριση ομάδας – υφισταμένων και Προγραμματισμό Βαρδιών
§  Μηχανολογική αντίληψη
§  Καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
§  Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
§  Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
§  Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
§  Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
     Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι που θεωρούν ότι πληρούν τις προυποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
     Για όλα τα Βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και θα απαντηθούν μόνο οι υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου