Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

1 θέση ΔΕΠ στο τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε ότι στις 25.01.2012 στο με αριθμ. 35 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής με γνωστικό αντικείμενο «Αρδεύσεις και Διαχείριση Εγγειοβελτιωτικών Έργων».


Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 01.04.2012.
Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής στο τηλέφωνο: 210.529.4122.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου