Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με περισσότερα από 80 χρόνια ηγετικής παρουσίας στο χώρο της αυτοκίνησης ζητά να προσλάβει για το Συνεργείο Επαγγελματικών Οχημάτων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΠΡΣ01)
Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Διευθυντή Καταστήματος Επαγγελματικών Οχημάτων και τα κύρια καθήκοντά του θα είναι τα εξής:

Κύρια Καθήκοντα:  
 • Ο συντονισμός και η εφαρμογή όλων των διαδικασιών που ορίζει ο Όμιλος, με στόχο την επικοινωνία και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού του συνεργείου.
 • Η παρακολούθηση των οικονομικών στόχων, καθώς και η μέγιστη δυνατή συμβολή στην ανάπτυξη των εργασιών του συνεργείου.
Απαραίτητα Προσόντα: 
 • Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικής κατεύθυνσης. Η κατοχή πτυχίου  Τ.Ε.Ι./ΑΕΙ Μηχανολογίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων.
 • Καλή γνώση του αντικειμένου.
 • Πελατοκεντρική αντίληψη, ομαδικό πνεύμα, εστίαση στο αποτέλεσμα.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά).
 • Καλή γνώση Η/Υ (MS Office).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).
Ο Όμιλος προσφέρει:
 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα άριστο περιβάλλον εργασίας.
Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποσταλούν αναφέροντας τον κωδικό θέσηςστην ηλεκτρονική διεύθυνση:
ή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ
Υπ' όψιν: Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Λ. Αθηνών 71,  Βοτανικός, Αθήνα 101 73Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου