Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

9 θέσεις ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι οι παρακάτω Σχολές και τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

ΤΜΗΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 5065)
- Μιας (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Νέες τεχνολογίες πληροφορίας με έμφαση στις προεπιστημονικές εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο»
- Μίας (1) αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας »
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (τηλ. Γραμματείας 2310 99 5401-02 , 6112)
- Μίας (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο«Μελέτη (μετρήσεις και καταγραφές,επεξεργασία,απεικόνιση,παρακολούθηση) του φυσικού χώρου , καθώς και ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένης πληροφοριακής υποδομής και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση αναπτυξιακών προγραμμάτων»
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ  (τηλ. Γραμματείας 2310 99 5251)
- Μιας (1) επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο»
- Μίας (1) επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστικό Δίκαιο»
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 8120)
- Μιας (1) αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Μικροσκοπία , Δομικές και Ηλεκτρονικές Ιδιότητες Στερεών»
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 5397)
- Μιας (1) επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Πολιτική : Διεθνείς Σχέσεις και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική»
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  (τηλ. Γραμματείας  2310 99 5187)
-Μιας (1) επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικές Εφαρμογές»
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (τηλ. Γραμματείας 2310 99 5595-5596)
- Μιας (1) αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Μορφολογία»

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 23/23-1-2012 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 2 Απριλίου  2012.Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες των παραπάνω Σχολών και των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου