Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη-23 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
δίμηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων
για την αντιμετώπιση των
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος του
Δήμου μας, κατά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου