Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

1 θέση Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Πληροφορική, Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας

Στο ΦΕΚ 35/25-1-2012 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4947/21-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26410-74112, 74120, 74138)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Πληροφορική, Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών».
       
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 03-04-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του  Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.
Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στα τηλέφωνα  26410-74112, 74120 και 74138  (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου