Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

10 θέσεις εργασίας στην ΕΠΤΑΚ της Π.Ε. Κοζάνης

Από την Εταιρία Πολιτισμού Τουρισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης (ΕΠΤΑΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ανακοινώνεται η πρόσληψη 10 ανέργων στα πλαίσια του προγράμματος «Επιχορήγηση επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης» μετά την εγκριτική απόφαση του ΟΑΕΔ.

Οι συνολικά δέκα (10) θέσεις εργασίας κατανέμονται σε (6) θέσεις ΥΕ και (4) θέσεις ΔΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ όπου θα διαπιστώνεται αν ανήκουν στους ωφελούμενους οπότε και θα τους χορηγείται συστατικό σημείωμα για την θέση εργασίας το οποίο πρέπει να καταθέσουν μαζί με το βιογραφικό τους στα γραφεία της ΕΠΤΑΚ, 2ος όροφος Δημοκρατίας 27, Κοζάνη, μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2012.
Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα είναι:
− Πρώην εργαζόμενοι ηλικίας 55−64 ετών που έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους από την 15η Ιουλίου 2010 και μετά
− Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55−64 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα).
Επιπλέον απαιτείται:
− Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
− Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
− Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου