Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

10 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων(Χανιά)

Πρόσληψη ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και εργατών υψηλής
εξειδίκευσης για τις ανάγκες του έργου «Ανασκαφικές τομές στον χώρο του
Σταδίου Χανίων».
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη του παρακάτω ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και εργατών
υψηλής εξειδίκευσης, για την εκτέλεση του έργου «Ανασκαφικές τομές στον χώρο του
Σταδίου Χανίων» για χρονικό διάστημα πεντακοσίων είκοσι οκτώ ωρών (528) και όχι πέραν
της 31-7-2012.                                                                                                
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
και ελλείψει αυτού
ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
1
Εθνικό Στάδιο Χανίων
ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες
9
Εθνικό Στάδιο Χανίων


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου