Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

4 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ΙE' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Φάρσαλα)

 Πρόσληψη τεσσάρων (4) ΥΕ΄ Ειδικευμένων Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του
Υποέργου 1 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ=ΕΙΞΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑΤ&Ν ΟΧΥΡ&ΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΟΥ =. ΦΑΡΣΑΛ&Ν, Π.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ» του έργου (ΕΣΠΑ) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ=ΕΙΞΗ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤ&Ν ΟΧΥΡ&ΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΟΥ. =.
ΦΑΡΣΑΛ&Ν, Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ».
                                                      Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού =ικαίου
Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 1 «Συντήρηση-
αποκατάσταση και ανάδειξη Ακρόπολης και τμημάτων οχύρωσης πόλης αρχαίας Φαρσάλου, =.
Φαρσάλων Π.Ε. Λάρισας» του έργου «Συντήρηση- αποκατάσταση και ανάδειξη Ακρόπολης και
τμημάτων οχύρωσης πόλης αρχαίας Φαρσάλου, =. Φαρσάλων Π.Ε. Λάρισας» για χρονικό διάστημα 6
μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

 Έναρξη & Λήξη υποβολής αιτήσεων: από 21-3-2012 έως 28 -03-2012
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου