Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΔΕΗ - 17 θέσεις στον ΑΗΣ Ρόδου(8μηνα)


    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012
       Για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
                                          Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
 
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Ρόδου, που εδρεύει στην Σορωνή Ρόδου, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσιακή Μονάδα
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
201
ΑΗΣ Ρόδου
Σορωνή Ρόδου
ΔΕ
Μ ηχανοτεχνιτών
8 μήνες
3
202
ΑΗΣ Ρόδου
Σορωνή Ρόδου
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8 μήνες
4
203
ΑΗΣ Ρόδου
Σορωνή Ρόδου
ΔΕ
Τεχνικοί Επιμελητές
8 μήνες
2
204
ΑΗΣ Ρόδου
Σορωνή Ρόδου
ΥΕ Φύλακες
8 μήνες
2
205
ΑΗΣ Ρόδου
Σορωνή Ρόδου
ΥΕ Εργάτες
8 μήνες
6ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου